Vanaf 3 september is HollandWoont dé nieuwe speler in hypothekenland. HollandWoont komt in de markt voor de gewone Nederlander die in aanmerking komt voor NHG en op zoek is naar een goede prijs en klantvriendelijke voorwaarden. Door de klant vooraan te zetten, claimt HollandWoont dé NHG-verstrekker van Nederland te zijn. Conneqt trekt voor het nieuwe label samen op met portefeuillemanager DMPM (Dutch Mortgage Portfolio Management).

03-09-2019

HollandWoont is een complete NHG-propositie waar voor alle mensen die onder NHG willen kopen, oversluiten of meeverhuizen een hoogwaardig product klaarligt. We hebben een aantal productaspecten doorontwikkeld waarmee we denken de consument een nog beter aanbod te kunnen doen. Omdat niet alleen het product goed moet aansluiten, zorgen we ook voor tarieven die bovenaan meedoen in de markt. Dit tezamen maakt dat iedereen die in aanmerking komt met trots kan wonen met een hypotheek van HollandWoont. Onze keus voor dit nieuwe label is gebaseerd op de wens van Conneqt om een no-nonsense, klantgericht en zuiver NHG-merk neer te zetten dat echt iets toevoegt voor de klant. Daarnaast is het een goede aanvulling op het portfolio van Conneqt en voor de met ons samenwerkende intermediairs” zegt Sanne Veldhoven-Vogel, directeur van Conneqt.

Gemak voor oversluiters, senioren en starters

HollandWoont maakt binnen de NHG-normen gebruik van nagenoeg alle mogelijkheden waardoor zij voor verschillende doelgroepen interessant is. Oversluiters hebben bij de start al direct voordeel. Zij betalen bij het oversluiten van een bestaande naar een nieuwe NHG-lening een borgtochtprovisie van € 1,- in plaats van de gebruikelijke 0,9% over de hoofdsom.
Voor senioren biedt HollandWoont een werkelijke lastentoetsing. Hiermee liggen er verruimde mogelijkheden voor aanvragers die vanaf hun pensioendatum een hypotheek willen aangaan. Bovendien is er geen verplichting tot het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering waarmee extra keuzevrijheid geboden wordt. Starters op de woningmarkt kunnen gebruikmaken van een perspectiefverklaring. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning is een offerte maar liefst 12 maanden geldig en er gelden geen annuleringskosten
voor de offerte. Mocht bereidstellingsprovisie bij verlenging van de offerte van toepassing zijn dan wordt deze per dag berekend. Bij de inkomensbepaling voor loondienstinkomen worden de gegevens rechtstreeks overgenomen van het UWV. Dit voorkomt fouten en zorgt voor een snel en soepel proces. Vanzelfsprekend is rentemiddeling van toepassing en kan uit eigen middelen vergoedingsvrij afgelost worden. Hoewel HollandWoont een zuiver NHG-product is, kan voor bestaande klanten een lening boven de NHG-grens aangeboden worden. Er geldt dan wel een opslag op de tarieven.

Distributie

De distributie van HollandWoont wordt geheel verzorgd door Conneqt Mortgage Distribution, dat behalve HollandWoont eveneens de distributie verzorgt voor de labels Hypotrust, IQWOON en het in 2018 geïntroduceerde Robuust Hypotheken. De hypotheken van HollandWoont zijn per 3 september aan te vragen en verkrijgbaar bij een geselecteerd aantal adviseurs, hypotheekketens en service providers die een samenwerkingsovereenkomst met Conneqt hebben.

Over HollandWoont

HollandWoont is een duurzame hypotheekverstrekker voor de Nederlandse hypotheekmarkt. Initiatiefnemer is Blauwtrust groep. DMPM is als portefeuillemanager verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van HollandWoont en de distributie ligt in handen van Conneqt. Acceptatie, administratie en beheer zullen door Quion worden uitgevoerd. Het hypotheekmandaat staat toe dat meerdere investeerders kunnen deelnemen in de financiering waarmee bestendige en competitieve funding gewaarborgd is.