Het beloningsbeleid van Conneqt Mortgage Distribution B.V. (Conneqt) is ontwikkeld overeenkomstig huidige wet- en regelgeving voor beloningen in de financiële sector. Het beloningsbeleid van Conneqt is afgestemd op de omvang, organisatie en activiteiten van Conneqt. Het beloningsbeleid wordt periodiek gereviewd.

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staat het klantbelang centraal. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in de manier waarop wij onze medewerkers belonen.

De beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor het grootste deel vast en voor een deel variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning bedraagt als hoofdregel maximaal 20% van het vaste salaris van de medewerker en is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk en de door de medewerker behaalde doelstellingen. Deze doelstellingen bestaan altijd voor ten minste de helft uit niet-financiële doelen. Een toegekende variabele beloning wordt in de regel in geld uitgekeerd volgend op het jaar waarop de beoordeling betrekking heeft (het prestatiejaar).

Conneqt Mortgage Distribution B.V. is eindverantwoordelijk voor het beloningsbeleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan voor haar medewerkers. Voor directieleden ligt dit bij Blauwtrust Groep B.V.

Het totaalbedrag dat Conneqt aan variabele beloning voor haar medewerkers heeft uitbetaald in 2022, met betrekking tot het prestatiejaar 2021, bedraagt € 161.923 zijnde 13,2% van de totale loonsom. Conneqt heeft geen medewerkers in dienst die een totale beloning hebben ontvangen van meer dan € 1 miljoen.

Publicatie: september 2022